LANDSCAPE.PUBLIC / 景觀設計  公設規劃

總太建設 織築
茂美洋建設 大肚慶順段 
​詠丞建設 悅品川

1/6

1/8

1/5
漸湛開發 居然
昂峰建設 紀凡希
​春淵建設 至善天下

1/19

1/15

1/8
聚富建設 圓圓
總太建設 明日
總太建設 青境

1/11

1/12

1/13

富宇建設             | 博愛苑 松禾苑 悅峰

薇閣建設             |

國泰人壽             |

裕國冷凍             | 裕國豐盛

總太建設             | 2020 織築 美樂地

聚富建設             | 暖暖 好好 圓圓  

昂峰建設             | 鉑麗 謙若樹 紀凡希 娣芬妮 詠青

鴻邑建設             | 晴川硯 璞臻 悅中山 璞麗 晴山居 境安樹語

春淵建設             | 至善天下

七碩建設             | 公園一號院

三上建設             | 悅讀 家天下 悠雅

大和建設機構     | 站前學府-文采館 站前學府-文硯館 站前學府-文匯館

太睿建設             | 太睿觀

和立堡建設         | 麟居

茂美洋建設         | 齊美 

基創建設             | 悅境

敦峰建設             | 遊川楓

詠丞建設             | 悅幸福 文匯 悅品川 悅森林

漸湛開發             | 居然

磐峰建設             | 璞原

恆山建設             | 首恆

興築建設             | 十詠八方

睦昇營建             |  藝家人

福懋建設             |   

寬心開發建設     |  年輕貴族

立厚建設             | 中山讚

振堡建設             |

餘慶堂建設         | 豐閣

大任建設             |

新而雅建築         | 幸福御墅

權安開發建設     | 幸福人文苑

金仁美建設         | 稻香

春福建設             |

漢英機構.綺麗建設    | 員林臻美